Support PWC

PWC ondersteunt dit project als onderdeel van hun Corporate Social Responsibility programma. Als toonaangevende kennisorganisatie staat PWC midden in de samenleving. Dat brengt maatschappelijke verantwoordelijkheden mee die verder reiken dan alleen de financieel-economische aspecten van de bedrijfsvoering. Om invulling te geven aan die maatschappelijke rol heeft PWC een programma gestart waarbij PWC-ers vanuit een gevoelde maatschappelijke betrokkenheid een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. PWC heeft tijd en middelen beschikbaar gesteld om dit project te ondersteunen met de kennis en competentie van hun professionals.

Voor meer info over pwc zie hun website.

Comments are closed.